Verdoving en anesthesie bij dierentuindieren

Verdoving en anesthesie bij dierentuindieren is belangrijk om met kennis en kunde uit te voeren, want die bruine beer of leeuw zou maar eens wakker worden wanneer je net voor zijn muil zit! Bij De Verdovings Dierenarts hebben we de competenties om een grote groep diersoorten veilig onder anesthesie te brengen. In deze post geven we enkele voorbeelden.

De principes van het verdoven zijn voor de meeste soorten hetzelfde. Iedere diersoort verlangt echter een aanpak op maat. Zo kunnen sommige soorten goed tegen verdoving, terwijl bij andere het hele proces delicater is. Een goede monitoring en ervaring om op elk moment te anticiperen zijn dus essentieel!

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van verdoving en anesthesie bij dierentuindieren:

Heeft u nog vragen over het verdoven?

Als u vragen heeft over hoe het in slaap schieten juist in zijn werk gaat, contacteer ons gerust (klik op deze link)!

Voor voorbeelden van cases en verdoving opdrachten, kan u steeds terecht op onze sociale media: Facebook en Instagram.