Hond verdoven met blaaspijp

Soms moet uw hond verdoofd worden. Bij De Verdovings Dierenarts krijgen we regelmatig oproepen van mensen met een hond die angstig gedrag vertoont of eventueel agressief uit de hoek kan komen. Potentieel gevaarlijke situaties dus. Als er geen andere opties zijn, zullen we de hond verdoven met de blaaspijp. Dit is doorgaans een veilige manier om beperkte ingrepen of handelingen uit te voeren.

We kunnen in huis of in moeilijk begaanbare plekken eveneens werken met de blaaspijp, maar de maximale afstand tot het dier mag niet verder zijn dan 8m. Verder dan dit is het moeilijk om accuraat te richten met het verdovingspijltje.

Wanneer uw hond verdoven met de blaaspijp?

Wanneer uw dier zich niet veilig laat vangen of hanteren, kunnen volgende zaken een indicatie zijn voor een verdoving:

  • Transport
  • Hechten/ontsmetten van wondjes
  • Bloedname of andere diagnostiek
  • Castraties
  • Vaccinaties
  • Euthanasie

Er zal altijd overlegd worden naar de haalbaarheid van een verdoving en een nodige ingreep. Een sterilisatie in een donkere stoffige kelder is bijvoorbeeld niet aan te raden (een vraag die we reeds kregen). Hierbij zal er altijd gezocht worden naar een geschikt alternatief.

Hoe lang duurt de verdoving met de blaaspijp?

De duur van de verdoving of het slapen hangt of van de omstandigheden en de gebruikte anesthetica. Doorgaans proberen we verdovingen van langer dan een uur te vermijden omdat dan het risico op complicaties, hoewel beperkt bij gezonde dieren, stijgt.

De anesthesie kan vaak omgekeerd worden met een injectie, wat wil zeggen dat uw dier vaak op commando uit de verdoving kan ontwaken.

Politie interventies

Enkele keren per jaar krijgen we ook van de politie opdrachten doorverwezen voor het verdoven van honden. Vaak gaat het hier om achtergelaten dieren of dieren waarvan het baasje gestorven is. Soms zijn het echte rescue opdrachten! De hondjes krijgen dan later een nieuwe thuis toegewezen als dit mogelijk is.

Hond verdoven met blaaspijp

Veiligheid primeert altijd!

Er zal altijd eerst gezocht worden of er een alternatief bestaat voor de verdoving. Alleen wanneer de veiligheid in het gedrang komt, zullen we in samenspraak met de eigenaar overgaan tot een verdoving met de blaaspijp van op afstand.

Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft over hoe het in slaap brengen juist in zijn werk gaat, contacteer ons gerust vrijblijvend (klik op deze link)!

Voor voorbeelden van cases en verdoving opdrachten, kan u steeds terecht op onze sociale media: Facebook en Instagram.